Referenssikohteitamme lähiajoilta

CASE 1 – KILPILAHTI POWER PLANT – KAASU-HÖYRY-VOIMALAITOKSEN ILMANVAIHTOKANAVIEN ASENNUKSET PORVOON KILPILAHDESSA

Ilmanvaihtokanavistojen asennusprojekti Porvoon Kilpilahden teollisuustyömaalla osana uuden kaasu-höyryvoimalaitoksen rakennustyötä. Harju Solutions toimittaa kohteeseen IV-kanavistot sekä niiden asennustyön. Projekti on kansainvälinen yhteistyömaa, jossa pääurakoitsija on espanjalainen Tecnicas Reunidas. Työympäristö on monikielinen ja kansainvälinen sekä alueen turvallisuusvaatimukset ovat korkeat.

CASE 2 – KOULUN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SANEERAUSTYÖT

Vanhan koulun ilmanvaihtojärjestelmän parannus luokkakohtaisilla ilmanvaihtokoneilla. Olemassaoleva keskitetty ilmanvaihto todettiin riittämättömäksi luokkatilojen tarpeisiin. Tästä johtuen päädyttiin tilakohtaiseen ilmanvaihtoon. Luokkatiloihin asennettiin energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet, jotka käynnistyvät vain, kun luokassa on todellinen tarve lisäilmanvaihdolle. Koneiden hiilidioksidianturit tarkkailevat luokkatilan hiilidioksidimääriä ja toimivat sen mukaisesti rinnakkain vanhan ilmanvaihtojärjestelmän kanssa.

Ilmanvaihtokoneet ovat äänenvaimennettu tehokkaasti ja ne täyttävät rakennusmääräyskokoelman D2-osan ääniraja-arvot luokkatilojen osalta.

Ilmanvaihtokone luokkatilan katossa.

CASE 3 – OMAKOTITALON ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

Omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmä oli päivityksen tarpeessa. Vanha ilmanvaihtokone oli äänekäs ja tehot riittämättömät. Ilmanvaihtokonetta ei voitu pitää metelin vuoksi oikealla käyttöasennolla ja tästä johtuen rakennuksen ilmankosteus oli noussut korkeaksi. Rakennukseen suunniteltiin tarpeenmukainen ilmanvaihto automaattisella hiilidioksidi- ja kosteusohjauksella. Kanavisto rakennettiin Valloxin BlueSky-järjestelmällä.

Asennusten yhteydessä ilmastointijärjestelmään kytkettiin myös etäluettava seurantajärjestelmä, jolloin ilmastointijärjestelmän toimintaa voidaan seurata talon ulkopuolelta koska tahansa. Etäjärjestelmä on hyödyllinen varsinkin vuokrakohteissa tai loma-asunnoissa haluttaessa varmistua ilmanvaihdon optimaalisuudesta ja toimivuudesta.

Raitisilmakanava yläpohjassa.

CASE 4 – KERROSTALON ASUNTOKOHTAISEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN ASENNUS

Toimitimme IV-asennustyöt palovaurioituneen kerrostaloasunnon ilmanvaihtojärjestelmän saneeraukseen. Järjestelmä rakennettiin ennalleen ja lopuksi säädettiin suunnitelman mukaisiin mittausarvoihin. Panostamme asennuksissa laadukkaaseen lopputulokseen jokaisessa työvaiheessa, alkaen osien toimituksesta työmaalle. Kanavat pidetään tulpattuina asennusten ajan ja avataan vasta loppusiivouksen jälkeen, kun ilmanvaihtokonetta käynnistetään ensimmäisen kerran. Näin tekemällä varmistutaan ilmastointikanavien puhtaudesta koko asennusprosessin ajan.

Saunan ilmanvaihtokanavia.

CASE 5 – ELOKUVASALIEN ILMASTOINTIKANAVIEN PUHDISTUS

Elokuvasalien ilmanvaihtokanavat ovat usein vaativia puhdistaa, putkistojen etäisyydet ovat pitkiä ja kanavistot suurikokoisia. Toteutimme viiden elokuvasalin IV-kanavistojen puhdistuksen. Puhdistettavaa kanavaa oli yhteensä satoja metrejä ja työn teki haasteelliseksi äänieristettyjen kanavaosuuksien suuri määrä. Suoriuduimme urakasta kiitettävästi asentajiemme esimerkillisen työsuorituksen johdosta ja laadukkaita Air Power-puhdistusvälineitä apua käyttäen.

Ilmastointikonehuoneen poistoilmakanavia.

Jos haluat saada meiltä ajantasaisen referenssilistan tai listauksen esimerkiksi erillisistä IV-asennus- tai puhdistuskohteistamme, ota yhteys:

tomi.harju@harjusolutions.fi / puh. 041 468 7538